hai nước có chung thể chế chính trị và có quá trình gắn bó tương tác sâu sắc về … tiếng Trung: ) là mối quan hệ giữa hai nước láng giềng vì có chung biên giới trên bộ và trên biển

Bản quyền © 2023.CONFIA Đã đăng ký Bản quyền.sơ đồ trang web