với các nhà nước gọi chung là Nam Minh. Vương quốc Đông Ninh Chu Nguyên Chương đã tự xưng là Ngô vương ở Nam Kinh vào năm 1364 một nhà nước nhân ...1. Trước khi lên ngôi hoàng đế

Bản quyền © 2023.CONFIA Đã đăng ký Bản quyền.sơ đồ trang web