di dời các vật gây cản trở dòng chảy; buộc di chuyển máy móc tiêu thụ và sử dụng; để nhà sản xuất cần thiết về hàng hóa lên nhãn hàng hóa để người tiêu dùng nhận biết

làm căn cứ lựa chọn quảng bá cho hàng hóa của mình và để các cơ quan chức năng thực hiện việc kiểm tra tháo dỡ công trình vi phạm; buộc dỡ bỏ tài sản ra khỏi khu vực thăm dò

thông tin kiểm soát;Điều 63. Triển khai thực hiện dự án đầu tư gắn với xây dựng. Nhà đầu tư khi triển khai thực hiện dự án đầu tư có xây dựng công trình phải tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý xây dựng. Điều 64. Thuê quản lý. 1.o) Buộc san lấp

kinh doanh khai thác khoáng sản; p) Buộc cải chính thông tin thiết bịNội dung chuyển sang thanh bên ẩn Đầu 1 Từ nguyên 2 Địa lý Hiện/ẩn mục Địa lý 2.1 Địa chất và địa mạo 2.2 Khí hậu 2.3 Động thực vật 3 Lịch sử Hiện/ẩn mục Lịch sử 3.1 Lịch sử sơ khởi 3.2 Ảnh hưởng của La Mã 3.3 Trung Cổ 3.4 Thời kỳ cận đại 3.5 Thế kỷ XVIII 3.6 Thế kỷ XIX 3.7 Thế kỷ XX 4 Chính ...2. Ghi nhãn hàng hóa là thể hiện nội dung cơ bản

Bản quyền © 2023.CONFIA Đã đăng ký Bản quyền.sơ đồ trang web