là một phần […] Anh và xứ Wales có chung một vị vua Kể từ năm 1603 Anh chỉ còn Bắc Ireland Wales và Scotland có chung một vị vua Anh và Ireland có chung một vua từ năm 1254 đến 1936. Sau khi Cộng hòa Ireland tách khỏi chế độ quân chủ

Bản quyền © 2023.CONFIA Đã đăng ký Bản quyền.sơ đồ trang web