khi hy vọng thi hành Hiệp định Genève không còn Võ Nguyên Giáp giúp Bộ Chính trị và các cán bộ Việt Minh mới từ miền nam ra (do Lê Duẩn đứng đầu) ban hành Nghị quyết 15 Bộ ...Nguyên tắc áp dụng cấp công trình quản lý đầu tư xây dựng Từ ngày 15/5/2016

Bản quyền © 2023.CONFIA Đã đăng ký Bản quyền.sơ đồ trang web