bề mặt bê tông mã hiệu AK.85400: Định mức sơn trên mặt sàn đã được xử lý. Vậy định mức mài mặt bê tông66. Câu hỏi: Công tác sơn nền xử lý bề mặt bê tông áp dụng định mức nào. Trả lời: Tiếp thu ý kiến góp ý để nghiên cứu. 67.

Bản quyền © 2023.CONFIA Đã đăng ký Bản quyền.sơ đồ trang web