bảo dưỡng đầu máy. 6510215. Công nghệ chế tạo máy rập và máy đúc; phụ tùng và các nguyên liệu sử dụng để bảo dưỡng thiết bị và nhà xưởng; dầu nhờnSơn mài . Lacquer. 5210412. Kỹ thuật sơn mài và khảm trai. 6210412. ... Quản trị nhà máy sản xuất may. 6340418. Quản trị nhà máy sản xuất may. ... Công nghệ chế tạo

Bản quyền © 2023.CONFIA Đã đăng ký Bản quyền.sơ đồ trang web