Từ một cửa hàng nhỏ tại vùng Saporo (Nhật Bản) Royce' đã tạo nên dòng chocolate đẳng cấp quốc tế.Bất kể bạn có nhớ tên thực của tài liệu hay không bạn chỉ nhớ lại tài liệu bằng một vài từ khóa hoặc cụm từ trong đó

Bản quyền © 2023.CONFIA Đã đăng ký Bản quyền.sơ đồ trang web