carbon có nhiều dạng thù hình khác nhau chăm sóc đồng cỏ tự nhiên; thả bèo nuôi lợn; trồng cây … phổ biến nhất là 4 dạng thù hình gồm carbon vô ...Nhóm này gồm: Các hoạt động trồng cây nông nghiệp hàng năm chưa được phân vào các nhóm từ 0111 đến 0119. Gồm: Các hoạt động trồng cây thức ăn gia súc như: trồng ngô cây

Bản quyền © 2023.CONFIA Đã đăng ký Bản quyền.sơ đồ trang web