diện tích khu phụ (bếp diện tích khu vực giao thông đi lại. Diện tích sàn của một ngôi nhà là tổng diện tích sàn của các tần trong nhà đó. 1.10. Khi thiết kế quy hoạch xây dựng đô thị phải nghiên cứu các giải pháp tổng hợp bảo vệ môi ...

Bản quyền © 2023.CONFIA Đã đăng ký Bản quyền.sơ đồ trang web